BREEAM Bouwen

Voor Business in wind mogen wij dit bovenstaande prachtige pand gaan realiseren. Dit gaat volledig via de eisen van Breeam.

WAT IS BREEAM?

De doelen van Breeam:

 •       Het realiseren van duurzame gebouwen met minimale impact op het milieu.
 •       Het mogelijk maken gebouwen te onderscheiden naar duurzaamheid.
 •       Het voorzien in een geloofwaardig keurmerk voor duurzame gebouwen.
 •       Het stimuleren van de vraag en aanbod van duurzame gebouwen.

TECHNISCHE BETROUWBAARHEID

BREEAM-NL is gebaseerd op de in Engeland ontwikkelde BREEAM-standaard is ontwikkeld en wordt beheerd om aan de volgende onderliggende principes te voldoen:

 • BREEAM is gebaseerd op objectieve criteria die goede duurzame prestaties waarderen.
 • Er is consensus over het belang van de te beoordelen onderwerpen en hun significante bijdrage aan duurzaamheid.
 • Onderwerpen moeten te beoordelen zijn in de relevante stadia gedurende de levensduur van het gebouw.
 • Prestaties zijn waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en bestaande normen.
 • Duurzaamheidsprestaties moeten de wettelijke eisen overstijgen en innovatie bevorderen.
 • Verbeteringen die door BREEAM-NL worden gestimuleerd, moeten haalbaar en kosteneffectief zijn.

Daar waar specifieke doelen niet beschreven kunnen worden op basis van wetenschappelijke gegevens, worden logische en praktische maatregelen aanbevolen die de duurzaamheidsprestaties van het gebouw en de gebruikers vergroten.

COMMERCIËLE BETROUWBAARHEID

Beoordelingen worden uitsluitend uitgevoerd door organisaties en personen die daarvoor door DGBC zijn opgeleid onder licentie van BRE Global. Dit zorgt voor:

 • Marktwerking
 • Betrokkenheid vanuit de hele sector
 • Assessoren die werken volgens dezelfde kwaliteitstandaard.

Certificatie wordt uitgevoerd door DGBC onder licentie van BRE Global.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U ALS KLANT?

 • Het pand houd lang zijn hoge waarde, letterlijk duurzaam. Bouwen volgens de BREEAM-certificering zorgt ervoor dat hier goed over nagedacht wordt.
 • Waarde verhogend voor eventuele verkoop/verhuur van uw pand.
 • Er wordt gezorgd voor een gezond binnenklimaat zodat er prettig en productief gewerkt kan worden.
 • BREEAM is een internationale bekende certificering. Dat maakt het pand voor eventuele verkoop/verhuur ook voor internationale partijen interessant.